Jelentkezés feltételei

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Szükséges dokumentumok

Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet a fenti vizsgahelyeken. A jelentkezési lap letölthető a "vizsgahelyek" címszó alatt, vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd "Vizsgahelyek"). A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt is.

A vizsgadíj befizetésének lehetőségei:

SÁRGA CSEKKES befizetés
A Pannon Egyetem által kiadott eredeti csekkszelvény

Rózsaszín postautalványon nem fogadjuk el a vizsgadíj befizetését!

BANKI ÁTUTALÁSSAL
A következő adatokat tüntessék fel: Banksz. szám.: 10300002-10802153-00014904
A közleményben kérjük feltüntetni a következőket:

  • A VIZSGÁZÓ NEVE (NEM MINDEN ESETBEN AZONOS A BEFIZETŐVEL)
  • ONLINE jelentkezésnél a kapott egyedi azonosítót

Ebben az esetben a bank által hitelesített átutalásról szóló bizonylatot kell csatolni a jelentkezési laphoz. Teljesítésre várakozó bizonylatot nem áll módunkba elfogadni!
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk!

A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak

Halasztási kérelem: 5.000,-Ft

Hiánypótlás, többletügyintézés: 5.000,-Ft

Igazolás: 5.000,-Ft

Pótjelentkezés*: 5.000,-Ft

* Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított HÁROM munkanap

Felülvizsgálati díj: írásbeli és szóbeli vizsga beszédkészség részvizsga esetén a befizetett vizsgadíj 25%-a, a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarész esetén a befizetett vizsgadíj 15%-a.

Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:

előző vizsga sikeressége esetén;
betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).
Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet.
Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

Vizsgahalasztás

A vizsgázó a vizsga előtt két héttel megkapja az értesítőt a vizsgaidőpont(ok)ról, illetve helyszín(ek)ről. Az értesítőben szerepel a vizsgázó személyes vizsgakódja is.
Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban (méltánylást érdemlő ok miatt) nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt legalább 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon. A vizsgahalasztás különeljárási díj ellenében történik.

A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI.

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelmet.

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy érvényes szakvéleményt is csatolni kell. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.