A C1 szintű vizsga leírása

A vizsgázó nyelvi kompetenciája valamint kulturális háttérismeretei garantálják a magas szinten történő nyelvi tevékenységek megvalósítását. Az idegen nyelvű szöveget szinte hiánytalanul megérti, széleskörű nyelvtudása alapján a szövegben ki nem fejtett információkat is önállóan kezeli. Képes szóbeli közléseit rövidebb vagy hosszabb terjedelemben egyaránt tagoltan, világosan, választékosan, szinte nyelvi hibák nélkül kifejteni. A beszélgetőpartnerrel folytatott kommunikációban hatékony beszélgetőtárs vagy vitapartner. Megbízhatóan tájékozódik általános jellegű és elvont szövegekben, átlátja a szövegösszefüggéseket. A mindennapi életben használatos írott szövegfajtákat biztonsággal, meggyőző érv¬rendszerrel, a szövegfajtának megfelelő stílusban, nyelvi hibáktól mentesen képes elkészíteni. Mind anyanyelvén, mind idegen nyelven képes az információkat nagyfokú biztonsággal köz¬vetíteni; a közvetítés során kulturális szempontokat is érvényesít.

Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok:

1. Személyi adatok, jellemzők (megváltozott szerepek a családban, a család szerepe a társadalomban, interkulturális kapcsolatok, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése, emberek közötti viszonyok, kapcsolatok, házasság, válás, családi események);
2. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei, esélyei, ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások);
3. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, éghajlat, időjárás, UNESCO világörökség);
4. Környezetvédelem (környezeti ártalmak, természeti katasztrófák, üvegházhatás, globális felmelegedés, hulladékfeldolgozás, fenntarthatóság);
5. Utazás és közlekedés (tömegközlekedés, egyéni közlekedés, társas utak, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok, határátlépés, turizmus);
6. Étkezés (nemzeti ételek, receptek, reform konyha, bioélelmiszerek, egészséges táplálkozás, élelmiszer pazarlás, Hungaricumok);
7. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, banki műveletek, kölcsönfelvétel, hitelkártya használata, online használtcikk-kereskedelem);
8. Szolgáltatások (posta, online vásárlások, e-banking, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút);
9. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, munkanélküliség, átképző tanfolyamok);
10. Iskola, képzés (élethosszig tartó tanulás, végzettség, vizsgák, diplomák értéke, a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása, ösztöndíjak);
11. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, fesztiválok, IKT, online média, party-generáció);
12. Egészség, higiénia (alternatív gyógyászat, korunk betegségei, függőségek, divatpszichológia, biztosítás);
13. Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi kérdések);
14. Társadalmi, gazdasági problémák (marginalizálódott emberek, erőszak, terrorizmus);
15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, politika).

A felsőfokú vizsgákon elérhető pontszám:
felsőfok szóbeli típus: 100 – megfelelt 60 ponttól
felsőfok írásbeli típus: 80 – megfelelt 48 ponttól 

2018. április 1-től bevezettük a komplex értékelési rendszert, melynek lényege, hogy komplex vizsgára történő jelentkezés esetén a kompenzációs eljárást alkalmazzuk, tehát ha valamelyik készség különösen magas teljesítése mellett egy másik készségben a vizsgázó kissé alulteljesít, de a 40%-ot eléri, amennyiben az összteljesítménye eléri a 60%-ot, a vizsgát sikeresnek tekintjük. 

 Egy vizsgaidőszakra, de külön leadott írásbeli és szóbeli jelentkezés nem számít komplex vizsgajelentkezésnek, ebben az esetben nem alkalmazható a komplex értékelés.
Kizárólag komplex vizsgára történő jelentkezés esetén érvényes.

 

A C1 szintű írásbeli vizsga leírása

A vizsga teljes időtartama: 135 perc

1. Írott szöveg értése :

1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 20-24 soros szöveghez 10 db 2 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen nyelvű válaszokkal (20 pont)

1. b. Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 20-24 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont, 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont)

1. c. Információkeresés: 10 állítás/kérdés alapján 4-6 db, szövegenként 8-12 soros szövegben információ helyének megtalálása. Itemenként 1 pont, összesen 10 pont.

A feladatokhoz szótár nem használható.

A vizsgarész időtartama: 60 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Írásfeladat: idegen nyelven kapott információk alapján a vizs­gázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. emailt vagy blogot ír).

Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat.

A feladathoz szótár használható.

A vizsgarész időtartama: 75 perc.

Az elérhető pontszám: 40 pont

 

A C1 szintű szóbeli vizsga leírása

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen idegen nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.

A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két vizsgáztató közös értékelése alapján alakul ki.

A vizsga időtartama: 15 perc

A szóbeli vizsgáról a vizsgázó előzetes beleegyezése alapján hangfelvétel készül.

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élet¬helyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd megadott fogalom alapján. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról, magyaráz, érvel, indokol.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerep¬játék a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai:

A vizsga időtartama: 20 perc
A vizsgázó 2 x 2,5-3,5 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot, feleletválasztós tesztet old meg.
Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.