A B2 szintű vizsga leírása

A vizsgázó megérti a természetes vagy gépi hang közvetítésével érkező beszédet, képes a fontosabb részletek azonosítására a mindennapi életben előforduló gyakori beszédhelyzetekben. Közléseinek szakmai tartalma figyelemreméltó. A beszélgetésben aktív partnerként vesz részt, véleményez, értékel vagy szükség esetén kérdez. Megérti és jól értelmezi a mindennapi életben előforduló és élethelyzetéhez, tevékenységeihez kapcsolódó különböző szövegtípusokat az autentikus szakszövegek, a sajtó, a népszerűsítő irodalom körében egyaránt. Képes megadott utasítások alapján különböző típusú szövegeket létrehozni , amelyeket az adott szövegtípus szerkesztési szabályainak ismeretében készíti el. Képes mind a magyar, mind az idegen nyelvű közlemények tartalmát közvetíteni idegen, illetve magyar nyelvre szóban és írásban. Az interakciós nyelvhasználati helyzetekben képes alkalmazkodni az idegen nyelvű partner kulturális sajátosságaihoz.

Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, családi állapot, állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése);
2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, szálláslehetőségek);
3. Háztartás, házimunka (háztartás, házimunka, modern háztartási gépek, okoseszközök, munkamegosztás);
4. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegység, növények, állatok, éghajlat, időjárás, mindennapi környezetvédelem);
5. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok);
6. Utazás külföldre (készülődés, úti dokumentumok, határátlépés, repülőtér, szállás);
7. Étkezés (egszséges táplálkozás, nemzeti specialitások, étterem, kávéház);
8. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, ruhaneműk, háztartási cikkek, gyógyszertár, íróeszközök);
9. Szolgáltatások (posta, internet, telefon, előfizetések, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút, kölcsönzés);
10. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, divatszakmák);
11. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, elhelyezkedés);
12. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
13. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
14. Nyelvtanulás, nyelvismeret (iskolai nyelvtanfolyam, magántanár, egyéni úton, alternatív nyelvtanulási módszerek);
15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, életkörülmények)

Az középfokú vizsgákon elérhető pontszám:
középfok szóbeli típus: 100 – megfelelt 60 ponttól
középfok írásbeli típus:   80 – megfelelt 48 ponttól

2018. április 1-től bevezettük a komplex értékelési rendszert, melynek lényege, hogy komplex vizsgára történő jelentkezés esetén a kompenzációs eljárást alkalmazzuk, tehát ha valamelyik készség különösen magas teljesítése mellett egy másik készségben a vizsgázó kissé alulteljesít, de a 40%-ot eléri, amennyiben az összteljesítménye eléri a 60%-ot, a vizsgát sikeresnek tekintjük. 

 Egy vizsgaidőszakra, de külön leadott írásbeli és szóbeli jelentkezés nem számít komplex vizsgajelentkezésnek, ebben az esetben nem alkalmazható a komplex értékelés.
Kizárólag komplex vizsgára történő jelentkezés esetén érvényes.

A B2 szintű szóbeli vizsga leírása

A vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát, amelyen idegen nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.

A vizsgán két vizsgáztató vesz részt, az egyik a kérdező-vizsgáztató, a másik az értékelő-vizsgáztató szerepét tölti be. A vizsgázó végeredménye a két vizsgáztató közös értékelése alapján alakul ki.

A vizsga időtartama: 15 perc

A szóbeli vizsgáról a vizsgázó előzetes beleegyezése alapján hangfelvétel készül.

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd vizuális stimulus alapján.  A vizsgázó két kép közül választva indokolja választását önállóan beszélve a képhez köthető témá(k)ról. A vizsgázónak minimum 4 perces monológot kell produkálnia ahhoz, hogy a maximális pontot elérje.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerep¬játék a vizsgáztatóval idegen nyelvű szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót, old meg problémát a vizsgáztatóval.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
A vizsgarész időtartama: 5 perc
Az elérhető pontszám: 20

A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai:

A vizsga időtartama: 20 perc
A vizsgázó 2 x 1,5-2,5 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, rövid információkkal egészít ki táblázatot és feleletválasztós tesztet old meg.
Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.

 

 A B2 szintű írásbeli vizsga leírása

A vizsga teljes időtartama: 115 perc

  1. Írott szöveg értése :

1a. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 2 pontos idegen nyelvű kérdés, rövid idegen  nyelvű válaszokkal (20 pont)

1b. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 16-20 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel, itemenként 1 pont (10 pont)

1c. feladat: Információkeresés: 10 állítás/kérdés alapján 4-6 db, szövegenként 8-12 soros szövegben információ helyének megtalálása. (10 pont).

A vizsgarész időtartama: 50 perc, ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála), a hátralevő idővel maga gazdálkodik.

Az elérhető pontszám: 40 pont

A feladat megoldásához szótár nem használható.

 

  2. Írásfeladat: Idegen nyelven kapott információk (3-5 szempont) alapján a vizs­gázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (emailt vagy blogot ír).

Az értékelés szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.

A feladatok megoldásához szótár használható.

Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)