A B1 szintű vizsga leírása

A vizsgázó megérti a hozzá intézett tagolt, normális tempójú idegen nyelvű beszéd lényegét. Megérti a hétköznapi témákkal vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmazó szövegeket. Egyszerű beszédhelyzetekben részt tud venni. Képes összefüggően leírni eseményeket, röviden és egyszerűen megmagyarázni és indokolni véleményét. Hosszabb összefüggő írásművet nem kell alkotnia, de egyszerű szöveget létre tud hozni, magánlevelet meg tud írni. Képes két nyelv között közvetíteni, egyszerű szövegek lényegét összefoglalni idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság);
2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
3. Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
4. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, szállás);
5. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
6. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
7. Egészség, betegség (egészséges életmód, orvosnál);
8. Munka, foglalkozás, munkahely;
9. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak);
10. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, mozi, színház, sport, rádió/televízió).

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:
alapfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
alapfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól

B1 szintű írásbeli vizsga leírása

A vizsga teljes időtartama: 150 perc

1. Írott szöveg értése:
1. a. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos angol nyelvű kérdés, rövid angol nyelvű válaszokkal (10 pont).
1. b. Címpárosítás: 10 rövid kb. 3-4 soros szöveg; a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával, funkciójával, itemenként 1 pont, 13 cím közül kell választani (10 pont).
1. c. Cloze teszt szóbankkal: 20 pont
A vizsgarész időtartama: 50 perc

Az elérhető pontszám: 40 pont

2. Közvetítés: magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja.
Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom, szókincs, nyelvhelyesség/helyesírás, kohézió.
Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás.
A feladathoz szótár használható.
A vizsgarész időtartama: 50 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

3. Írásfeladat: Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír).
Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás, szókincs/szóhasználat. A feladathoz szótár használható.
A vizsgarész időtartama: 50 perc.
Az elérhető pontszám: 40 pont

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:
alapfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
alapfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól

A sikeresség feltétele a készségenkénti minimum 40%-os eredmény mellett az összpontszám 60%-ának elérése.

B1 szintű szóbeli vizsga leírása

Élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.
Az értékelés szempontjai: társalgás, beszédértés, grammatika, szókincs
Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan, azokat leírja, összehasonlítja.
Értékelési szempontok: összefüggő beszéd, koherencia, folyékonyság, grammatika, szókincs
Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerep¬játék a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján.
Az értékelés szempontjai: interakció, beszédértés, nyelvhelyesség, szociolingvisztikai megfelelés
Az elérhető pontszám: 20

4. Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. Bemutatja a dokumentum funkcióját, és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat.
Az értékelés szempontjai: információközvetítés, nyelvi megoldás
Az elérhető pontszám: 10

Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai:

A vizsga időtartama: 20 perc
A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol.
Az elérhető pontszám eredetileg 20 (2x10) pont volt, a külső és belső validálás eredményei után: 2x20pont = 40 az egyenlő súlyozás érdekében.